Klik op het plaatje hierboven
voor een grotere weergave

Tolubalsem resinoide

Vanaf   € 7,00
Art Nr:
22412
Eenheid:
Aantal:
  

Tolubalsem resinoide

Tolubalsem resinoide is een natuurlijke geurstof die door vloeistofextractie uit tolubalsem wordt gewonnen. Tolubalsem is een harsachtige substantie die gewonnen wordt door inkerving van de toluboom ofwel Myroxylon balsamum (L.) Harms, ongeveer zoals rubber wordt gewonnen uit rubberbomen. De boom komt van nature voor in delen van Zuid Amerika, speciaal Columbia, Venezuela en aanliggende landen en gebieden.

Tolubalsem resinoide is een oranjebruine tot grijze of zwarte zeer stroperige vloeistof. Zo stroperig dat je het beter als vaste stof kan beschouwen. Door de stroperigheid kan het zijn dat we dit leveren in brokjes, maar ook kan het geleverd worden als één geheel. Het kan gebroken worden of gesmolten, dit laatste op een waterbad, au bain marie, pas bij een behoorlijk hoge temperatuur (60-80 °C) is het te schenken. Het bestaat voornamelijk uit benzyl- en cinnamylesters. De geur is balsamisch, doet denken aan aspecten van benzoë, vanille en specerijen, maar heeft ook een zekere 'chemische' noot die niet iedereen zal waarderen. Het is hoofdzakelijk een basisnoot.

Tolubalsem resinoide wordt gebruikt in balsamische geuren, speciaal in zware oosterse geuren, daarnaast bij uitgesproken bloemengeuren als jasmijn, hyacint en gardenia. Het past echter ook heel goed bij tabak- en leergeuren. Ondanks het hoge percentage esters is het ook in zeep bruikbaar.

De geur is niet erg sterk, echter, omdat de stof lastig te hanteren is is het aan te raden wel een oplossing te maken voor gebruik. Het meest voor de hand liggende oplosmiddel is benzylbenzoaat, omdat tolubalsem deels uit deze stof bestaat, maar de andere gebruikelijke oplosmiddelen, met name DEP, zijn ook bruikbaar. Koel, droog donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

NB! De grootste verpakking wordt NIET aan particuliere klanten geleverd!

Tolubalsem resinoide is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
GEVAAR
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De Engelse naam is Tolu Balsam Resinoid.
CAS nummer: 8013-12-5
EINECS nummer: 232-392-6
FEMA nummer: 3069

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
10 g 22412-4 € 7,00 0,05
50 g 22412-6 € 27,00 0,08
250 g NIET voor particulieren 22412-8 € 100,00 0,32