Klik op het plaatje hierboven
voor een grotere weergave

Scentenal (Fir)

Vanaf   € 5,00
Art Nr:
23146
Eenheid:
Aantal:
  

Scentenal (Fir)

Scentenal (Fir) is een geurstof van Firmenich met een zogenaamde "marine" geur. In de natuur komt het niet of nauwelijks voor.

Scentenal (Fir) is een heldere, kleurloos tot lichtgele vloeistof. De geur is misschien wel het beste voorbeeld van wat in parfums de geur van water wordt genoemd: aspecten van aldehyde, algen en ozon. Het kan in grotere hoeveelheden worden gebruikt voor een echt marien parfum, maar gebruikelijker is in lagere doseringen, als marine noot, in combinatie met groene noten of bijvoorbeeld in combinatie met frisse bloemengeuren. Het is voornamelijk een basisnoot. Behoorlijk stabiel en niet verkleurend in zeep.

Een verdunning maken van 10-25% kan nuttig zijn, in dat geval ligt vooral DPG voor de hand. Koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Scentenal (Fir) is onder de REACH/CLP verordening ingedeeld als gevaarlijke stof, met de volgende kenmerken:
Waarschuwing
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De Engelse naam is ook Scentenal (Fir).
CAS-nr: 86803-90-9
EG-nr: 429-860-9
FEMA-nr: Geen.

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
10 ml 23146-4 € 5,00 0,05
50 ml 23146-6 € 15,00 0,08
250 g 23146-8 € 60,00 0,30