Klik op het plaatje hierboven
voor een grotere weergave

PO Thee en melisse

Vanaf   € 3,00
Art Nr:
21105
Eenheid:
Aantal:
  

PO Thee en melisse

Parfumolie Thee en melisse is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

Het is een nieuwe klassieker, deze combinatie van het kruidige van de thee aan de ene kant en de groene bloemengeur aan de andere kant. Gebruik het in parfums, of bijvoorbeeld douchegel.

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram en 1kg vrpakking is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Parfumolie Thee en melisse is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
10 ml 21105-4 € 3,00 0,05
50 ml 21105-6 € 8,00 0,10
250 g 21105-8 € 30,00 0,32
1 kg 21105-0 € 95,00 1,20