Klik op het plaatje hierboven
voor een grotere weergave

PO Fris leer

Vanaf   € 3,50
Art Nr:
21106
Eenheid:
Aantal:
  

PO Fris leer

Parfumolie Fris leer is een geurcompositie bedoeld voor het parfumeren van cosmetica, gebruik in parfums en in andere geurende producten.

De geur is een combinatie van een fris groene geur en zoete, kruidige leernoten. Traditioneel gezien zouden we het een kenmerkende herengeur moeten noemen, maar uiteraard hoeft niemand zich daar wat van aan te trekken. In een aftershave of parfum komt het goed tot z'n recht.

De 10 en 50 ml verpakking is in bruin glas, de 250 gram is in aluminium. Afsluiting is altijd met gewone afsluitdoppen, voor het doseren van kleine hoeveelheden raden we het gebruik van plastic pipetten aan.

Parfumolie Fris leer is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
WAARSCHUWING
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
10 ml 21106-4 € 3,50 0,05
50 ml 21106-6 € 10,00 0,10
250 g 21106-8 € 38,00 0,32
1 kg 21106-0 € 120,00 1,20