Kaliumbromide (Z/ZZ)

Vanaf   € 10,00
Art Nr:
32013
Eenheid:
Aantal:
  

Kaliumbromide (Z/ZZ)

Kaliumbromide wordt hoofdzakelijk gebruikt in fotografische recepten, bijvoorbeeld om fotogevoelig papier of platen te bereiden of, in kleine hoeveelheden, in ontwikkelaars zoals Pyrocat HD om 'sluier' te beperken. Daarnaast is het geschikt voor experimenten met bromides. De kwaliteit die wij verkopen is zuiver of zeer zuiver, het gehalte kaliumbromide is minimaal 98% (Zuiver(Z)), bij Zeer Zuiver(ZZ) minimaal 99% zuiverheid, zie het etiket bij levering.

Andere namen voor kaliumbromide zijn broomkali en kalii bromidum, de gebruikelijke Engelse naam is potassium bromide. Verwar kaliumbromide beslist niet met kaliumbromaat / potassium bromate, dat is een erg giftige stof, terwijl kaliumbromide relatief onschuldig is.

Kaliumbromide is onder REACH/CLP ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende kenmerken:
Waarschuwing.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

CAS nummer: 7758-02-3
EINECS nummer: 231-830-3

De Hekserij verkoopt géén producten die bedoeld zijn voor gebruik in levensmiddelen of voor ander inwendig gebruik. Dit product is GEEN uitzondering. Zie ook: Levensmiddelen.

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
50 g 32013-6 € 10,00 0,10
250 g 32013-8 € 25,00 0,32