Product is Sold Out

Fenidon (S) 5 g EXP 06/2017 OP=OP

€ 3,50
Art Nr:
32088

Fenidon (S) 5 g EXP 06/2017 OP=OP

Dit artikel is uitverkocht en niet meer leverbaar.

Fenidon, in het Engels Phenidone ofwel 1-fenyl-3-pyrazolidionon is een stof die vrijwel uitsluitend wordt gebruikt in fotografische ontwikkelaars.

Voor het gebruikelijke doel: in recepten van fotografische ontwikkelaars, zoals Pyrocat HD, is de 97% zuiverheid van deze stof prima. We leveren het product als wit kristallijn poeder. Het is wat gevoelig voor zonlicht, daarom donker bewaren. Het is niet zo gevoelig dat het niet even in daglicht kan staan, maar de kwaliteit gaat achteruit als de stof langer (bijvoorbeeld dagen achtereen) aan zonlicht wordt blootgesteld.

Fenidon is onder REACH ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduiding:
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Engelse naam: Phenidone.
CAS nummer: 92-43-3
EINECS nummer: 202-155-1

Uitverkocht