Catechol (ZZ) 50 g OP=OP

€ 12,00
Art Nr:
32083
Aantal:
  

Catechol (ZZ) 50 g OP=OP

Dit product gaat uit het assortiment: OP=OP.

Catechol, ook wel pyrocatechol of 1,2-dihydroxybenzeen wordt gebruikt als uitgangsstof voor diverse syntheses, maar komt ook voor in diverse recepten voor fotografische ontwikkelaars, zoals Pyrocat HD.

De zuiverheid is 99%. We leveren het product als lichtbruin poeder/vlokken. Het is wat gevoelig voor zonlicht, daarom donker bewaren. Het is niet zo gevoelig dat het niet even in daglicht kan staan, maar de kwaliteit gaat achteruit als de stof langer (bijvoorbeeld dagen achtereen) aan zonlicht wordt blootgesteld. De stof wordt in de loop van de tijd donkerder door oxidatie, daarom ook in de goed gesloten verpakking bewaren, uiteraard ook koel, droog en buiten bereik van kinderen.

Catechol is onder REACH ingedeeld als gevaarlijke stof met de volgende gevarenaanduiding:
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Engelse naam: Catechol.
CAS nummer: 120-80-9
EINECS nummer: 204-427-5