Aluminiumsulfaat (T)

Vanaf   € 6,00
Art Nr:
32008
Eenheid:
Aantal:
  

Aluminiumsulfaat (T)

Het aluminiumsulfaat dat wij verkopen is waterhoudend, het tetradecaanhydraat (Al2(SO4)3 x 14 H2O).

Andere namen: aluminiumsulfaat 14-hydraat, aluminiumsulfaat tetradecaanhydraat, zwavelzure aluinaarde.

Aluminiumsulfaat is een verbinding van aluminium, zwavel en zuurstof. Het wordt meestal gewonnen uit aluminiumertsen of -afval en zwavelzuur.

We verkopen dit product voor educatief gebruik, met name voor educatie in scheikunde.

Gebruik van ons aluminiumsulfaat in cosmetica kan waarschijnlijk weinig kwaad, maar we raden aan in plaats daarvan ons aluin te gebruiken.

Met name in augustus en september verkopen we een boel aluminiumsulfaat voor het blauwkleuren van hortensia's. Een exacte dosering is niet te geven, bij grote planten is vaak wat meer nodig en in een zure grond weer wat minder. Een goede vuistregel is 50 gram per jaar per plant. Strooi het aluminiumsulfaat rond de wortels van de plant en giet er water op. Mocht het niet lukken: gebruik het volgend jaar wat meer.

Verder wordt aluminiumsulfaat wel gebruikt als beitsmiddel bij het verven van wol, zijde en katoen. Gebruik aluminiumsulfaat zoals in het recept aangegeven.

Veiligheidsinformatie

Aluminiumsulfaat is een gevaarlijke stof in de zin der wet, de informatie op het etiket luidt:

Gevaar.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

CAS-nummer :  16828-12-9
EINECS-nr : 233-135-0
Formule :  Al2(SO4)3 x 14 H2O

Specificatie

Al2O3 minimaal 17%
Onoplosbare bestanddelen maximaal 0,2%
IJzer maximaal 70 ppm
Arseen maximaal 2 ppm
Cadmium maximaal 270 ppb
Chroom maximaal 3 ppm
Kwik maximaal 360 ppb
Lood maximaal 5 ppm

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
700 g 32008-9 € 6,00 0,75
5 kg 32008-B € 25,00 5,10