Klik op het plaatje hierboven
voor een grotere weergave

Dewberry PMF (Giv)

Vanaf   € 7,00
Art Nr:
23142
Eenheid:
Aantal:
  

Dewberry PMF (Giv)

Dewberry PMF (Giv), is een geurbasis van Givaudan - een mengsel van geurstoffen. In de natuur komt een deel van deze geurstoffen wel voor en deels niet of nauwelijks, het is (waarschijnlijk) voornamelijk (wellicht helemaal, dat is het geheim van de fabrikant) een synthetisch product. Het is gebaseerd op Dew Fruit, een oudere specialiteit van Givaudan (voorheen van het Nederlandse Quest).

Dewberry PMF (Giv) is een kleurloos tot lichtgele vloeistof. Het heeft de geur die doet denken aan fruit, speciaal lychee, verder bessen en tropisch fruit. Daarnaast heeft het ook een duidelijke bloemen component en een groen-kruidige noot. Het is een zeer geslaagde fruitbasis, die uitstekend in te zetten is in parfums waar fruit en bloemengeuren een rol spelen. Het mengsel werkt vooral in top en hart.

Een verdunning maken van 10% kan nuttig zijn, in dat percentage mengt het met de meeste gebruikelijke solvents, bijvoorbeeld DPG. Koel, droog, donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Dewberry (Giv) is onder de REACH/CLP verordening ingedeeld als gevaarlijk mengsel met de volgende kenmerken:
Waarschuwing.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De Engelse naam is ook Dewberry PMF (Giv)
CAS-nr: mengsel
EG-nr: mengsel
FEMA-nr: mengsel

Dit artikel is verkrijgbaar in de volgende eenheden

Eenheid Art Nr Verkoop Gewicht Informatie
5 g 23142-3 € 7,00 0,05
20 g 23142-5 € 22,00 0,07
50 g 23142-6 € 45,00 0,10